Thu gọn mặt

Click đánh giá:

Lily Luta mặt mộc trước và sau bảy ngày phẫu thuật

* Kết quả đạt được còn phụ thuộc vào cơ địa của từng người


Lily Luta Trước và sau khi phẫu thuật

  

* Kết quả đạt được còn phụ thuộc vào cơ địa của từng người

 Nâng cằm, phẫu thuật cắt mắt, nâng mũi, thon gọn mặt, tạo hình môi

   Nâng mũi Hàn Quốc

* Kết quả đạt được còn phụ thuộc vào cơ địa của từng người

 Nâng mũi Hàn Quốc

* Kết quả đạt được còn phụ thuộc vào cơ địa của từng người

Nâng mũi Hàn Quốc

* Kết quả đạt được còn phụ thuộc vào cơ địa của từng người