Thành Viên

Giám Đốc
BS.CKI Chiêm Quốc Thái
Nguyên Trưởng Khoa Thẩm Mỹ Bệnh Viện Hồng Đức
THÀNH VIÊN VIỆN HÀN LÂM PHẪU THUẬT THẨM MỸ HOA KỲ
THÀNH VIÊN HỘI THẨM MỸ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
THÀNH VIÊN HỘI THẨM MỸ TP.HCM
PHÓ GĐ CHUYÊN MÔN
ThS.
BS. NGUYỄN VĂN DUY
PHÓ GĐ
TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG
BS.CKII
NGUYỄN TRƯƠNG QUỲNH NGA

Nguyên Trưởng Khoa
Cận Lâm Sàng
Bệnh Viện Thống Nhất.
TRƯỞNG KHOA
GÂY MÊ HỒI SỨC
BS.CKI
HÀ NGUYÊN BÍCH THUỶ

Nguyên BS
Gây Mê Hồi Sức
Bệnh Viện
Nhân Dân Gia Định TP.HCM
TRƯỞNG KHOA
HỒI SỨC CẤP CỨU
BS.CKI
TRẦN THANH TÙNG

Nguyên Trưởng Khoa
Hồi Sức Cấp Cứu
Bệnh Viện
Bệnh Viện Hoàn Mỹ I
TRƯỞNG KHOA DƯỢC
DS. NGUYỄN NHƯ HƯƠNG
PHẪU THUẬT THẨM MỸ
BS. HỒ QUỐC VIỆT
PHẪU THUẬT THẨM MỸ
BS.CKI TRẦN ANH ĐỨC
RĂNG HÀM MẶT
BS. BÙI THỊ DUYÊN


Lên đầu trang