Phun Xăm

Click đánh giá:

Bảng giá phun xăm tại Bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ

 

 

PHUN THÊU

  Phun chân mày mực thảo dược,tán bột 1.500.000 1      60'
  Thêu mày 1.800.000 1      60'
  Thêu mày 3D 2.500.000 1      60'
  Phun mí mở tròng(mí dưới) 1.000.000 1      60'
  Phun môi pha lê 2.000.000-3.000.000 1      60' - 90'
  Xóa sửa chân mày 2.000.000-2.500.000 1      60'
  Điêu khắc chân mày 3.000.000 1      60'
  Thêu chân mày nam 2.500.000 1      60'
  Xử lý môi thâm nam+nữ 3.000.000-5.000.000 1      60' - 90'