Hoạt động của bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ

Đăng bởi: 1111
|
2018-12-25 14:26:21
Click đánh giá:

Lễ Khai Trương Bệnh Viện thẩm mỹ Việt Mỹ và Bác sĩ Chiêm Quốc Thái sang Mỹ phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực nội soi

Lễ Khai Trương Bệnh Viện

Khai trương bệnh viện thẩm mỹ việt mỹ

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái nói về cách áp dụng phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực nội soi đầu tiên tại việt nam.

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái sang Mỹ phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực nội soi

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái sang Mỹ phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực nội soi

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái sang Mỹ phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực nội soi